Het regeerakkoord van 2017 over aardgasvrij wonen | Hoe gaan wij aardgasvrij? #3

Geschatte leestijd: 5 minuten
aardgasvrij

In het vorige deel van de blogserie ‘Hoe gaan wij aardgasvrij?’ hebben we uitgelegd hoe je een woning in 5 stappen aardgasvrij maakt. In dit deel leggen we uit wat er in regeerakkoord 2017 staat over aardgasvrij wonen.

Op 10 oktober werd na 208 dagen het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. Er zijn eindelijk beslissingen genomen over de komende 4 jaar. Genoeg redenen waarom dit zo lang duurde (lees daarvoor dit artikel van de NOS), maar dat is niet onze expertise. Wij zijn, misschien wel net als jij, vooral benieuwd wat de partijen in het regeerakkoord hebben besloten over aardgasvrij wonen in Nederland.

Een tipje van de sluier kregen we daarover al van de Koning tijdens de Troonrede. Zo benadrukte hij het Energieakkoord en eindigde de toespraak zelfs met de uitspraak “Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers.”

Om het voor jou makkelijk te maken geven wij hier een kort overzicht van de afspraken over aardgasvrij wonen in het regeerakkoord en wat dat voor jou betekent de komende 4 jaar.

Gaswinning

Als eerste heeft “gaswinning” een eigen kop onder het derde hoofdstuk ‘Nederland wordt duurzaam’. Het gebruik van aardgas in huizen wordt ook genoemd in hoofdstuk 2.3 ‘Verduurzaming van de gebouwde omgeving’.

Daarin staat het volgende:
Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Stapsgewijs zal ook de markt voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht worden. Naarmate de expertise en ervaring in de bouwsector toenemen, zullen de kosten dalen en kan de verduurzamingsmarkt meer op eigen benen staan. De ambitie is dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd. Daarmee is in 2021 een substantieel deel van de jaarlijkse nieuwbouw en de woningvoorraad aardgasvrij.

Voor het eind van de kabinetsperiode willen we 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval zodanig energie-efficiënt te maken dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om in de 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

In lijn hiermee worden de energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw verder aangescherpt en zal in nieuwbouwwijken niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

Op het moment dat gasnetten vervangen moeten worden zal het netbedrijf in overleg met de gemeenten bezien hoe in de toekomstige energievraag kan worden voorzien.

Kortom: hier staat dat nieuwbouwhuizen over 4 jaar niet meer standaard aangesloten worden op aardgas voor koken en stoken. Koop je straks een nieuwbouw woning? Dikke kans dat je dan al een huis koopt zonder gas(aansluiting)!

Warmterecht in het regeerakkoord

Vervolgens staat er wat over de, nu nog wettelijke, aansluitplicht op aardgas. Deze plicht – dat huizen op aardgas aangesloten moeten zijn – gaat vervangen worden door een warmterecht: iedereen heeft het recht op verwarming in huis. De bron van die verwarming kan dan verschillend zijn voor jou en bijvoorbeeld je buurman met keuzes als biogas, elektriciteit of warmtenetten. Ook gaan bestaande huizen nu nog met aardgas, daarvan losgemaakt worden. Want hoe meer huizen van gas los gemaakt worden, hoe goedkoper de verbouwing wordt om jouw bestaande huis van het aardgas los te maken!

Er staat hier ook wanneer je van gas los gaat. Dit gebeurt namelijk wanneer het gasnet, waar jij op bent aangesloten, aan vervanging toe is. Het kan dus zijn dat de gasleidingen in jouw straat over 10 jaar moeten worden vernieuwd door je netbeheerder (bijvoorbeeld Alliander of Stedin). Dat is dan een mooi moment om niet een nieuw gasnet te leggen maar juist een duurzamer alternatief.

Het regeerakkoord over klimaat en energie

In hoofdstuk 3.1 gaat het over ‘Klimaat en energie‘. Hier worden verschillende maatregelen als volgt uitgelegd:
Door aanpassing van de energiebelasting wordt belasting op gas en elektriciteit vanuit CO2-optiek evenwichtiger. Onderdeel hiervan is de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Hierdoor ontstaan prikkels voor energiebesparing en emissiereductie. We vergroenen de belastingen voor burgers en bedrijven.

Een belangrijke beweegreden om van het gas los te gaan is niet alleen het klimaat maar ook een lagere energierekening en verhoogd comfort zoals je in de vorige blog kon lezen. Door het invoeren van een CO2-belasting wordt verwarmen met gas financieel minder aantrekkelijk. Duurzame verwarmingsmogelijkheden (zoals een warmtepomp) worden daardoor relatief goedkoper doordat zij minder CO2 uitstoten.

In het hoofdstuk over de gaswinning gaan de partijen verder in op de vraag naar aardgas en hoe die verlaagd kan worden:
Voor de structurele vermindering van de vraag naar Groningengas zal in de komende kabinetsperiode, waar verantwoord en juridisch en technisch mogelijk, het gebruik voor energieopwekking en als grondstof en brandstof in de industrie worden teruggedrongen. Het kabinet zal in onderhandeling treden met de afnemers en bezien of zij kunnen overschakelen op duurzame bronnen of – als dat niet mogelijk is – op hoogcalorisch (geïmporteerd) gas. Voorts worden met gemeenten, netbeheerders, corporaties, financiers en andere betrokken partijen afspraken gemaakt over een programmatische aanpak ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Hieruit maken we op dat het kabinet met onder anderen jouw gemeente een plan gaat maken om bestaande huizen op grote schaal van het Gronings gas los te maken. Het liefst op duurzame bronnen maar als dat voor jouw huis niet kan, kan volgens het kabinet gas uit Rusland ook een optie zijn.

Aardgasvrij in Groningen

Voor ons als bewoners staat er in het hoofdstuk over de gaswinning nog wat interessants over de “gaskraan” in Groningen:
Aan het eind van de kabinetsperiode zal de winning naar verwachting circa 1,5 bcm lager kunnen liggen dan volgens het meest recente winningsbesluit van 21.6 bcm (per okt 2017). Het verschil in de daling van de vraag (3 miljard kubieke meter) en de daling van de winning (1,5 miljard kubieke meter) geeft de buffer die nodig is om veiligheid in de ondergrond te combineren met een stabiele en veilige gasvoorziening bij de mensen thuis. Dit is de vlakke winning zoals het SodM die adviseert.

Er zullen deze kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden op land. Bestaande vergunningen blijven van kracht binnen de bestaande wet- en regelgeving”.

Hier wordt gezegd: de gaskraan gaat verder dicht dan nu en er mag niet gezocht worden naar nieuwe gasvelden op land in Nederland. Let op, hier staat niets over gasvelden onder bijvoorbeeld de Noordzee of Waddenzee.

Al met al…

Het regeerakkoord belooft ons dat er over vier jaar geen nieuwbouw-woningen meer standaard worden aangesloten op aardgas voor koken en stoken. Het kabinet gaat met gemeenten, netbeheerders en andere relevante stakeholders om tafel om een plan maken om de bestaande huizen van het Groningse gas los te maken. COnsumenten zullen door de CO2 belasting gestimuleerd worden over te stappen op duurzame verwarmingstechnieken. 

De Nederlandse politiek heeft met dit regeerakkoord in ieder geval een aantal stappen in de goede richting gezet. Er zijn echter ook wat kanttekeningen te plaatsen bij de alternatieven die worden genoemd. Voldoende stof voor een opiniestuk waar we later dit jaar mee zullen komen. 

Over deze VanGasLos blog serie

In 7 delen wordt iedere twee weken uitgelegd waarom het belangrijk is en wat nodig is om Nederland aardgasvrij te maken. Deze blogserie is een samenwerking tussen programmabureau WarmteKoude ZH en GreenHome en is onderdeel van de VanGasLos-campagne.

Lees ook:

Nog geen reacties

Laat een reactie achter