Het nieuwe klimaatakkoord: wat betekent dat voor je energierekening?

Geschatte leestijd: 8 minuten
Regeerakkoord

10 juli is het klimaatakkoord aangeboden aan Minister Wiebes. Dit plan moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% daalt voor 2030. Een belangrijk onderdeel van de plannen is om de energiebelasting op gas en elektriciteit aan te passen. Concreet: aardgas wordt duurder, elektriciteit goedkoper. Nu vraag je jezelf misschien af: wat gaat dat betekenen voor mijn energierekening? In dit artikel lees je wat het nieuwe klimaatakkoord inhoudt en wat dat voor jou als woningeigenaar betekent.

Verlaging energiebelasting op elektriciteit

De overheid wil met het klimaatakkoord de alternatieven voor het verwarmen van woningen met aardgas, zoals een warmtepomp of een warmtenet, financieel interessanter maken. Een warmtepomp draait op elektriciteit, dus een warmtepomp wordt interessanter als stroom goedkoper wordt. Daarnaast wordt aardgas duurder. Hierdoor worden isolatiemaatregelen maar ook een warmtepomp – met beiden bespaar je op aardgas – financieel (nog) aantrekkelijker. Ondanks dat de elektriciteit in Nederland nog niet 100% groen is, is het toch een groener alternatief dan aardgas. Met de geplande verduurzaming van de energieproductie moet deze in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Nu ligt het aandeel van groene elektriciteit nog op 12,5% (2017).

De prijs voor elektriciteit is opgebouwd uit de kosten voor productie, energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW zoals je ziet in de grafiek hieronder. Op dit moment betaal je gemiddeld genomen €0,20 per kWh wanneer je minder dan 10.000 kWh verbruikt per jaar (prijspeil 2018). Per kWh betaal je in 2018 ongeveer €0,05 aan productiekosten en gemiddeld €0,10 aan energiebelasting. De resterende €0,05 bestaat uit de BTW en de de kosten voor de opslag voor duurzame energie. Opbouw kosten elektriciteit

Het plan voor het verlagen van de energiebelasting houdt het volgende in:

 • In 2019 wordt de energiebelasting op elektriciteit met 0,7 eurocent per kWh verlaagd.
 • In 2020 wordt de energiebelasting op elektriciteit nogmaals verlaagd met 2,7 eurocent per kWh.
 • Na 2020 zal de energiebelasting stapsgewijs verlaagd worden met in totaal 7,34 eurocent per kWh.

Deze veranderingen betekenen dat je ten opzicht van de huidige elektriciteitsprijs van €0,20 per kWh een flinke besparing kan verwachten. Als de prijs voor de productie van elektriciteit gelijk blijft en de belasting op elektriciteit daalt dan betaal je in 2020 nog maar €0,16 per kWh.

prijs per kWh* De invloed van inflatie en stijging/daling van de productie- en leverkosten zijn niet in deze berekening meegenomen.

Verhoging energiebelasting op gas

Tegenover de daling van de energiebelasting op elektriciteit staat een stijging van de energiebelasting op het gebruik van gas. Het gebruik van gas moet minder aantrekkelijk gemaakt worden en daarom gaat de energiebelasting flink omhoog. Door de stijging van de gasprijs wordt een investering in isolatie, energiezuinige ventilatie en duurzame verwarming nog interessanter. De besparing per jaar stijgt flink en de terugverdientijd wordt zo een stuk korter.

De prijs voor gas is, net als elektriciteit, opgebouwd uit de kosten voor productie, energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. Op dit moment betaal je gemiddeld genomen €0,65 per m3 wanneer je minder dan 4.000 m3 gas verbruikt per jaar. De energiebelasting die je in 2018 betaalt per m3 gas is 26 eurocent per m3. Daar betaal je, net als over de productie, nog 21% BTW over waardoor je uitkomt op een bedrag van 31,46 eurocent energiebelasting per m3.Opbouw kosten gas

De plannen voor het verhogen van de energiebelasting op gas zien er als volgt uit:

 • In 2019 wordt de energiebelasting op gas met 3 eurocent per m3 verhoogd.
 • In 2020 wordt de energiebelasting op gas nogmaals verhoogd met 5,5 eurocent per m3.
 • Na 2020 zal de energiebelasting stapsgewijs verhoogd worden met in totaal 20 eurocent per m3.

Door deze verhoging betaal je in 2020 niet €0,65 maar €0,75 per m3 gas – dat is al over 1,5 jaar!

prijs per m3* De invloed van inflatie en stijging/daling van de productie- en leverkosten zijn niet in deze berekening meegenomen.

Wat betekent dat voor jouw energierekening?

Door deze veranderingen worden de energiekosten voor gas hoger en voor elektriciteit lager. Dit kan betekenen dat je evenveel geld kwijt bent aan je energierekening als voorheen doordat de twee maatregelen elkaar financieel in evenwicht houden. Dit evenwicht is aannemelijk wanneer je relatief veel elektriciteit ten opzichte van gas verbruikt: namelijk 2,5 keer zoveel elektriciteit (kWh) als gas (m3) per jaar. In 2019 betaal je dan wel iets meer, maar na 2020 zou je energierekening dan gelijk moeten blijven.

Voorbeeld: Je hebt een hoekwoning uit 1990 met een woonoppervlak van 120m2 en bewoont deze met 4 personen. Je verbruikt nu 3.000 kWh aan elektriciteit en 1.200 m3 gas per jaar. In 2018 betaalde je aan (variabele) kosten de volgende bedragen:

 • Elektriciteit (€0,20 per kWh): €600 per jaar
 • Gas (€0,65 per m3): €780 per jaar
 • Totaal: €1.380 per jaar

In 2020 zien de bedragen voor gas en elektriciteit op je energierekening er als volgt uit:

 • Elektriciteit (€0,16 per kWh): €480 per jaar
 • Gas (€0,75 per m3): €900 per jaar
 • Totaal: €1.380 per jaar

Je ziet dat de besparing op elektriciteit de extra kosten voor het gasverbruik dekken. Gebruik je echter minder elektriciteit (kWh) dan 2,5 maal het gebruikte gas (m3) dan betaal je meer. Is de verhouding groter dan betaal je minder geld voor de jaarlijkse energierekening.

Belangrijk om te weten is dat deze berekening gedaan is op basis van de huidig kostprijs voor gas en elektriciteit. Het zou goed kunnen dat de energieleveranciers de prijzen in de komende twee jaren verhogen of verlagen. Dit heeft dan invloed op uw energierekening.

Energierekening 2020*De invloed van inflatie en stijging/daling voor productie- en leverkosten zijn niet in de berekening meegenomen.

Wat betekent dit als je wilt investeren in het verduurzamen van je woning?

Door isolatiemaatregelen toe te passen of een warmtepomp te gebruiken in plaats van een cv-ketel bespaar je gas. Wanneer de gasprijs stijgt betekent dit dat je met isolatiemaatregelen nog meer op je jaarlijkse gaskosten bespaart en je de investering sneller terugverdient.

Overweeg je een warmtepomp? Dan zijn de veranderingen in de energieprijzen nog ingrijpender. Door te investeren in een warmtepomp bespaar je niet alleen op je gaskosten maar ook op elektriciteitskosten. De bespaarde gaskosten zijn hoger en de nieuwe elektriciteitskosten (een warmtepomp gebruikt elektriciteit) zijn een stuk lager. Elektrisch verwarmen wordt daarmee nog goedkoper.

Isoleren loont meer dan ooit!

Isoleren loont meer dan ooit omdat de besparing op je gasrekening nog groter wordt. Neem bijvoorbeeld vloerisolatie. Normaal gesproken verdien je deze investering terug in 7 tot 11 jaar. Met een gasprijs van €0,75 per m3 ligt de terugverdientijd tussen de 6 en 9 jaar. Jaarlijks betekent dat een kostenbesparing van €285 tot €356 (15-25%) op het gasverbruik (op basis van een gemiddeld gasverbruik van 1.900m3 gas per jaar).

Ook het isoleren van je dak wordt met het nieuwe klimaatakkoord aantrekkelijker. Nu ligt de terugverdientijd voor het isoleren van het dak (via de binnenkant) op 12 tot 14 jaar. Met de nieuwe prijs voor gas ligt de terugverdientijd tussen de 10 en 12 jaar.

Warmtepomp levert meer besparing op

Het grootste verschil van de veranderende prijzen voor gas en elektriciteit merk je bij de aanschaf van een warmtepomp. Gaat je cv-ketel stuk en vervang je die vervolgens voor een all-electric lucht warmtepomp? Dan verdien je de meerinvestering die je moet doen voor de warmtepomp (t.o.v. de prijs van een CV-ketel) terug in 12 tot 17 jaar. Kijk je naar de dezelfde investering bij een gasprijs van €0,75 en elektriciteitsprijs van €0,16 dan ligt de terugverdientijd ineens op ongeveer 8 jaar!

Dat is een behoorlijk verschil dat uiteindelijk veel mensen over de streep zal trekken om, wanneer de cv-ketel stuk gaat, te investeren in een warmtepomp. Wil je meer weten over wat een warmtepomp voor jou kan betekenen? In dit artikel op de kennisbank lees je wanneer jouw huis geschikt is om te verwarmen met een warmtepomp.

Zonnepanelen worden iets onaantrekkelijker

Door de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit wordt het zelf opwekken van elektriciteit minder aantrekkelijk. Doordat de energiebelasting met €0,04 daalt in 2020 is de potentiele besparing op je elektriciteitsrekening kleiner. Dit betekent dat de investering in zonnepanelen iets minder aantrekkelijk wordt. Met de huidige elektriciteitsprijs (€0,20) komt de investering in zonnepanelen uit op een terugverdientijd van 6 tot 10 jaar. Met de nieuwe plannen komt deze terugverdientijd te liggen op 7 tot 12 jaar. Iets minder rendabel maar nog steeds lucratief, zeker gezien het feit dat zonnepanelen minstens 25 jaar mee gaan.  Lees meer over de opbrengst van zonnepanelen

Gebouwgebonden financiering

Niet alle huiseigenaren hebben voldoende financiële middelen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om die reden zijn er in de afgelopen jaren al initiatieven gestart zoals de energiebespaarlening en de investeringssubsidies voor warmtepompen en zonneboilers. Daarnaast bieden banken vaak ook extra ruimte aan in de hypotheek om duurzame investeringen mee te financieren.

Je hebt als woningeigenaar dan wel voldoende draagkracht nodig om deze extra financieringsmogelijkheden te benutten. Niet iedereen heeft deze luxe positie en om toch te zorgen dat ook in dat geval woningbezitters energiebesparende maatregelen kunnen nemen is het idee van gebouwgebonden financiering in het leven geroepen. Het idee van gebouwgebonden financiering is vrij eenvoudig: je sluit een lening af die gekoppeld is aan jouw woning en niet aan jou als persoon. Met de lening tref je duurzaamheidsmaatregelen waardoor je energierekening daalt. Het verschil tussen je oude en je nieuwe energierekening gebruik je om de lening terug te betalen. De lening wordt dusdanig opgesteld dat de besparing op je energierekening hoger is dan de kosten van je lening. Zo heb je vanaf dag 1 een duurzamere en comfortabelere woning zonder dat het je extra geld kost.

Eén van de voordelen van gebouwgebonden financiering is dat de lengte van de financiering langer is dan bijvoorbeeld de duur van een lening bij het energiebespaarfonds. Deze lening heeft vaak een maximale looptijd van 15 jaar. Met gebouwgebonden financiering is de lengte van de lening gerelateerd aan de levensduur van de energiebesparende maatregelen.

Het belangrijkste verschil met reguliere leningen en hypotheekvormen is dat deze financiering verbonden is aan het gebouw en niet aan de woningeigenaar zelf. Bij verhuizing verhuist de schuld dus niet met je mee. De nieuwe eigenaar neemt de financiering over en gaat verder met het afbetalen van het restdeel. Dit heeft als voordeel dat de investering over een veel langere termijn kan lopen dan nu het geval is. Een goed voorbeeld zijn isolatiemaatregelen die een levensduur hebben van minimaal 25 jaar. Een even lange duur van financiering zorgt voor minder hoge “leenlasten” per maand. De besparing op de jaarlijkse energiekosten blijft gelijk waardoor maatregelen vaker kostenneutraal uitgevoerd kunnen worden

Groendepot

Ook banken zien inmiddels steeds meer de noodzaak om woningen te verduurzamen. Een huis dat niet energiezuinig is, is immers minder waard en verkoopt minder makkelijk. Dat is een risico dat voor zowel de bank als voor de woningeigenaar steeds belangrijker wordt. De Rabobank heeft daarom op 25 juni (2018) het Groendepot gelanceerd. Bij het afsluiten van een hypotheek krijgen klanten 2 jaar lang de beschikking over een depot waaruit energiebesparende maatregelen gefinancierd kunnen worden. Na 2 jaar wordt het openstaande bedrag aan de hypotheek toegevoegd en kan dit daarna boetevrij afgelost worden. Met deze regeling is de Rabobank één van de koplopers op het gebied van duurzame financiering.

Subsidies

In het klimaatakkoord wordt ook kort stil gestaan bij de huidige subsidies. Op dit moment bestaat de ISDE subsidie voor woningeigenaren. Deze subsidie is bedoeld om de onrendabele top op de investering van zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels te compenseren. De onrendabele top is het bedrag dat overblijft wanneer je van de investering de jaarlijkse besparingen aftrekt. Deze subsidieregeling loopt in ieder geval tot eind 2020. In het klimaatakkoord staat ook het plan om deze subsidieregeling te verlengen tot na 2020.

In dit artikel lees je meer over de ISDE subsidie.

Salderingsregeling na 2020

Onlangs heeft minister Wiebes, in de tweede kamer een voorstel gepresenteerd voor de herziening van de huidige salderingsregeling. Het was al bekend dat de salderingsregeling eind 2020 verdwijnt en plaats maakt voor een terugleversubsidie. De hoogte van de terugleversubsidie is afhankelijk van de dan geldende elektriciteitsprijs. Belangrijk is dat de overheid er in ieder geval voor wil zorgen dat de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen niet langer wordt dan 7 jaar. Woningeigenaren die al voor 2020 zonnepanelen hebben aangeschaft kunnen ook gebruik maken van de nieuwe terugleversubsidie. Lees meer over de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Langetermijneffect klimaatakkoord: meer innovatie

Door het gebruik van elektriciteit in plaats van gas te stimuleren, zal de installatiemarkt zich nog meer richten op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die de cv-ketel kunnen vervangen. De warmtepomp is op dit moment geschikt voor woningen die goed geïsoleerd zijn en op een lage temperatuur kunnen verwarmen. Op dit moment is dat daarmee voor een beperkt aantal woningen in Nederland een reële optie.

Voor veel van de woningen die niet met een warmtepomp verwarmd worden, bestaat de mogelijkheid deze op een warmtenet aan te sluiten. De kosten voor het aanleggen van een warmtenet zijn echter hoog. In een landelijk gebied met een lage bevolkingsdichtheid of waar een nabijgelegen natuurlijke bron ontbreekt, zullen alternatieven kostenefficiënter zijn.

Een van die alternatieve technologieën die nu al op de markt is zijn elektrische infrarood panelen of vloerverwarming. Ondanks de nog onduidelijke rendementen en een nevelachtige branche, een techniek die veelbelovend is. De overheid gaat innovaties op het gebied van warmtetechnieken de komende jaren actief stimuleren zodat er meer mogelijkheden voor aardgasvrij wonen beschikbaar komen. Bekijk het 5-stappenplan om je woning aardgasvrij te maken. 

Conclusie: de vervuiler betaalt en investeren in energiebesparende maatregelen loont

Als de overheid het klimaatakkoord bekrachtigt zal de huiseigenaar met een hoog gasverbruik flink meer gaan betalen voor het energieverbruik. Een eerste aanpassing van de energiebelasting per 1 januari 2019 zal nog niet erg gevoeld worden maar de aanpassing per 2020 zal daar verandering in brengen. In 1,5 jaar tijd stijgt de gasprijs met minimaal €0,10. Gasverbruik wordt zo financieel onaantrekkelijker terwijl een hoger elektriciteitsverbruik minder merkbaar zal zijn in de portemonnee. De prijs voor elektriciteit gaat met maar liefst €0,04 omlaag, een vermindering van 20%. De aanpassing op de energiebelasting is zodanig groot dat de terugverdientijd voor een warmtepomp bijna halveert. Ook isolatiemaatregelen worden aantrekkelijker. Woningeigenaren worden zo nog meer aangespoord om te investeren in energiebesparende maatregelen. Kortom investeren in het verduurzamen van je woning gaat nog meer lonen!

Bekijk in 2 min. hoe jij het beste energie kunt besparen

Benieuwd wat de beste energiebesparende maatregelen zijn voor jouw woning? Doe de HuisScan en krijg een persoonlijk besparingsadvies!

Start de HuisScan

Lees ook:

Nog geen reacties

Laat een reactie achter