Heb je een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Geschatte leestijd: 4 minuten
Zonnepanelen plat en schuin dak(1600x600)

Als je erover nadenkt om zonnepanelen op je woning te plaatsen, is het handig om te weten of je daar een vergunning voor nodig hebt. In de meeste gevallen geldt dat je die niet nodig hebt. Wanneer wel, zie je in dit overzicht. Lees de tekst hieronder voor meer aanvullende informatie. Het kan zijn dat jouw gemeente het net wat anders ziet, maar over het algemeen zijn dit de richtlijnen.

Je hebt geen vergunning nodig voor zonnepanelen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De zonnecollector of het zonnepaneel worden op een dak worden geplaatst;
 2. De collector of het paneel vormen een geheel met de installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst;
 3. Indien de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak komt, dan:
  • mag de collector of het paneel niet uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven,
  • de collector of het paneel moet in of direct op het dakvlak worden geplaatst,
  • de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat.
 1. Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als de collector of het paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.
 2. De panelen of collector worden niet geplaatst in een beschermd stads- of dorpsgezicht*.

Je hebt wel een vergunning nodig voor zonnepanelen indien:

 • Jouw gebouw een monument is
 • Als de zonnepanelen of zonnecollectoren zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht*. Zonnepanelen of –collectoren die op daken van panden binnen een beschermd gezicht worden geplaatst, en die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte (bijna altijd het achterdakvlak en plaatsing op een plat dak) vallen wel binnen de vergunningsvrije regeling, zoals opgesteld door het Rijk. Hiervoor is dus geen vergunning nodig.
 • Wanneer de zonnepanelen op een open terrein worden geplaatst

*Let op: vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kan je in een aantal gevallen toch vergunningvrij bouwen. Neem hiervoor contact op met je gemeente of doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl .

Wat als je niet aan alle voorwaarden voldoet om vergunningvrij te bouwen?

Als je niet aan alle voorwaarden voldoet voor vergunningvrij bouwen, dan krijg je te maken met het bestemmingsplan. In dat geval geldt dat je in principe een omgevingsvergunning moet aanvragen. Een uitzondering hierop kan echter gelden wanneer je een bouwwerk gaat bouwen in de achtertuin dat niet hoger is dan 5 meter en voldoet aan de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan. Het omgevingsloket, bestemmingsplan of de gemeente kan je hierover meer informatie geven.

Wat je verder moet weten

 1. Voldoen aan de regels

Voldoet jouw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kan je zonder omgevingsvergunning bouwen. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als je gaat (ver)bouwen moet je er zelf voor zorgen dat je aan deze regels voldoet.

 1. Verplicht rekening houden met de buren

Bij het bouwen heb je te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Daarin is feitelijk niets anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven je (wettelijk) houvast als je er met de buren niet uitkomt. Overleg altijd vooraf even met uw buren over je plannen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. 

 1. Bouwbesluit: hoe te bouwen

Waar je bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit. Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor jouw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of je nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: jouw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draag je zélf de verantwoordelijkheid. Je gemeente, aannemer of bouwadviseur kan je hier meer over vertellen.

 1. Welstand

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Indien je geen vergunning nodig hebt hoef je ook niet te voldoen aan de redelijke eisen van welstand (Let op: er geldt wel de zogenoemde ‘excessenregeling’ die het een gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van bouwsels ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’).

Als je wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, legt de gemeente jouw bouwplan voor aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester. Deze adviseert aan de hand van de welstandsnota over de vorm en het materiaal- en kleurgebruik en of het bouwwerk binnen de directe omgeving past.

Hoe werkt het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Als je een omgevingsvergunning nodig heeft voor het bouwen gaat dit meestal om een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure gaan. Hierbij doorloop je de volgende stappen:

Stap 1 – Je dient je aanvraag voor het bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar www.omgevingsloket.nl – hier kun je digitaal je aanvraag indienen – of naar (de website van) uw gemeente. Op Omgevingsloket online vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag.

Stap 2 – Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zal de gemeente dat schriftelijk aan u laten weten. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 – De gemeente beoordeelt je aanvraag op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Het plan wordt verder getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

 Stap 4 – De gemeente laat je binnen acht weken weten of je wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die je nodig hebt om jouw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heb je bijvoorbeeld drie weken nodig om extra stukken aan te leveren dan wordt de termijn voor een omgevingsvergunning (acht plus drie =) elf weken.

 Meer informatie

Meer informatie is te vinden in  de Brochure zonnepanelen en vergunningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wil jij ook energie besparen?

GreenHome is gestart vanuit de constatering dat Nederland langzaam verduurzaamt. Te langzaam, terwijl er volop kansen zijn om het beter te doen. Ontdek hoe GreenHome jou kan helpen om je woning te verduurzamen.

Meer informatie

 

Lees ook:

Nog geen reacties

Laat een reactie achter